Details

Ons kantoor LG stelt u voor te werken aan een boekhoudkundige, financiële en fiscale due diligence op uw firma of op een firma die uw wenst te verwerven. Deze due diligence laat toe om na onze verificaties de situatie van een bedrijf in te schatten en de sterktes en zwaktes er van te inventariseren.

Onze deontologische code verplicht ons tot discipline, integriteit en onpartijdigheid.

We zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

Als boekhouders, maar ook als ondernemers, begrijpen wij beter uw visie en uw belangrijkste doelstellingen. Deze expertise en onze multidisciplinaire aanpak laten ons toe een diepteanalyse te geven van de firma die we observeren, en u raad te geven wanneer er een risico opduikt of een kans zich presenteert.

We stellen op die manier onze ervaring tot uw dienst, zodat de groei van uw activiteiten gemaximaliseerd kan worden en er indien nodig op efficiënte manier kan worden bijgestuurd.

Op basis van onze due diligence geven wij u raad bij uw strategische plannen voor groei, competitiviteit en ruptuur.

Vergarderverzoek

Over ons kantoor Lieutenant Guillaume

Ons kantoor LG werd opgericht dóór een ondernemer vóór ondernemers. Doordat we zo dicht bij onze klanten staan begrijpen we uw doelstellingen en uw kansen, en kunnen we u tegelijk ook op eenvoudige wijze uw wettelijke verplichtingen uitleggen.

About