Details

Naast onze boekhoudkundige en fiscale verrichtingen, biedt LG u ook juridische ondersteuning voor al uw activiteiten.

Met onze expertise begeleiden we u in een hele reeks domeinen, zoals:

  • Opstelling of nalezing van de statuten van de onderneming;
  • Opstelling of nalezing van de handelshuurovereenkomst;
  • Opstelling of nalezing van een overeenkomst van vruchtgebruik;
  • Opstelling of nalezing van een aandeelhoudersovereenkomst;
  • Opstelling of nalezing van een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten/naburige rechten;
  • Opstelling of nalezing van een management agreementof eender welke andere samenwerkingsovereenkomst;
  • Beheer van de juridische verplichtingen van uw onderneming (verslag van de Algemene Vergadering, verbintenis / ontslag…);
  • Opstelling of onderhandeling van een overeenkomst betreffende de overdracht van aandelen of handelsfonds;

 

Indien nodig verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat.

Vergarderverzoek

Over ons kantoor Lieutenant Guillaume

Ons kantoor LG werd opgericht dóór een ondernemer vóór ondernemers. Doordat we zo dicht bij onze klanten staan begrijpen we uw doelstellingen en uw kansen, en kunnen we u tegelijk ook op eenvoudige wijze uw wettelijke verplichtingen uitleggen.

About