Details

Met ons kantoor LG staan we u voor alle fiscale zaken bij, zowel wat uw persoonlijke als professionele situatie betreft.

Voor elke aangifte doen we een tussentijdse projectie, om het fiscale risico in te schatten.

We simuleren en stellen verschillende pistes voor, zodat u zo weinig mogelijk belast wordt.

Zo optimaliseren we bijvoorbeeld de zeer bijzondere relatie van de zaakvoerder/bestuurder met zijn bedrijf of bedrijven.

We geven ook raad aan onze klanten over andere materies, bijvoorbeeld auteursrechten.

We verzorgen de aanvragen bij de DVB en de ad-hocverklaringen.

We volgen uw situatie in de breedte op door u eveneens bij te staan wat betreft andere belastingen, zoals successie- en registratierechten.

We volgen wetswijzigingen van nabij op, net als alle andere fiscale stimuli.

Wat geschillen met de fiscale autoriteiten betreft, begeleiden wij u bij de aanvragen tot inlichtingen of in het kader van een bezwaarschrift of een belastingcontrole.

Vergarderverzoek

Over ons kantoor Lieutenant Guillaume

Ons kantoor LG werd opgericht dóór een ondernemer vóór ondernemers. Doordat we zo dicht bij onze klanten staan begrijpen we uw doelstellingen en uw kansen, en kunnen we u tegelijk ook op eenvoudige wijze uw wettelijke verplichtingen uitleggen.

About